• Vereniging

  • History

    ONZE VERENIGING
    Clubhistorie HFC Heemstede Op 1 juni 1930 zien vier leden van het Heemsteedse Gemeente Personeel, de heren Liefering, de Raadt, Spoor en Verzijlberg, hun pogingen tot de oprichting van een eigen voetbalvereniging, met succes bekroond. De naam van de club leverde weinig moeilijkheden op, het werd ‘Heemsteedse Gemeente Werklieden’. Nadat zij van de toenmalige direkteur, de heer Schelling, een wedstrijdbal ten geschenke hadden ontvangen, kon het elftal als ‘H.G.W.’ voor het eerst het groen strijdperk betreden.Dit debuut vond plaats op een terrein aan de Meerweg, tegen een vertegenwoordigende ploeg van de stichting ‘Meer en Bosch’. De wedstrijd eindigde in een verdiende nederlaag van H.G.W., wat te begrijpen is, want een elftal zonder trainer en niet op elkaar ingespeeld is nog kwetsbaar. Echter in het geheel niet ontmoedigd, meldde de club zich direct daarop als lid van de Haarlemse Voetbalbond, zodat zij hierin nog datzelfde jaar konden uitkomen, in de derde klasse. Alleen mocht de naam niet gehandhaafd blijven. Daarom besloot men de vereniging ter herdopen in ‘H.F.C. Heemstede’, een naam die vanaf dat moment ruim een halve eeuw een begrip werd voor ware vriendschap en clubliefde. Na een paar seizoenen met wisselende resultaten te hebben gespeeld aan de Meerweg kon worden verhuist naar een terrein achter de Rijnlaan aan de Herenweg. Dit terrein werd eerst door leden van de vereniging speelklaar gemaakt (van wei tot voetbalveld). Het plezier was echter van korte duur omdat het terrein werd verpacht aan derden. Heemstede verhuisde naar de Glipperweg. Opnieuw staken de leden de handen uit de mouwen en maakten van het terrein een echt voetbalveld. Intussen groeide de vereniging voorspoedig. De leden waren niet meer uitsluitend werkzaam bij de gemeente. Bij het eerste lustrum beschikte de club over 3 senioren-, een sterk junioren- en een adspiranten- elftal. In datzelfde jaar werd promotie naar de 2e klasse van de H.V.B. gerealiseerd. De jaren van de mobilisatie en de oorlog levert voor Heemstede gevoelige verliezen op in zowel ledenaantal als in degradatie. In 1942 worden de velden en de kleedkamers door de bezetter vernield. Na de bevrijding pakken de leden opnieuw met grote energie het herstel van de terreinen en de kleedkamers op. Spoedig speelt men weer in de 1e klasse van de H.V.B. Maar niet uitsluitend op het voetbalveld was Heemstede actief, ook de jaarlijks terugkerende kienavonden, die werden georganiseerd en gehouden in café v.d. Heuvel aan de Camplaan waren een groot succes. Tevens werden er reisjes georganiseerd. Een uitgaansdag gelardeerd met diverse attracties en een wedstrijd tegen de V.V. Zeist voor het eerste elftal en de veteranen op zondag 25 juli 1950, bijvoorbeeld. Voor het begin van de competitie van het seizoen 19501951 wordt de voetbalvereniging S.I.Z.O. uit Hillegom onderhuurster bij Heemstede aan de Glipperweg, voor de duur van dat seizoen. V.E.W. neemt vervolgens de plaats van S.I.Z.O. in, en per brief dd. 22 juli 1952 wordt bevestigd dat 2 speelvelden voor de prijs van fl.300,00 per jaar worden verhuurd. Het 25 jarig jubileum wordt gevierd in café van den Heuvel aan de Camplaan in Heemstede. De club bleef actief met o.a. de Duitsland-reizen, onder leiding van W. van Hengel. Intussen wordt de huur aan de Glip opgezegd en moet Heemstede uitzien naar een ander onderkomen. Dat gelukt tenslotte op de Heemsteedse Sportparken. In november 1959 wordt opnieuw gestart met een lang begeerd jeugdelftal. In 1961 kreeg de vereniging bericht dat het gehuurde veld t.b.v. de adspiranten niet langer beschikbaar was. Dit betekende de doodsteek voor het jeugdvoetbal van H.F.C. Heemstede. Het 30 jarig bestaan wordt gevierd in Nieuw Berkenrode met o.a. Rudi Carell, Cees Pruis en anderen. In 1961 behaagt het Juliana, Koninging de Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz., onze vereniging koninklijk goed te keuren. Een uitbreiding met 2 velden in de richting van de Ringvaartlaan. Heemstede zou samen met V.E.W. deze velden gaan bespelen. Het eerste elftal speelt weer in de derde klasse van de bond. Het seizoen 1964-1965 wordt er door 6 elftallen deel genomen aan de competitie. De voorzitter W. van Hengel geeft de hamer door aan dhr. K. Rikkers. Het seizoen 1969-1970 wordt beëindigd met een kampioenschap van de 3e klasse
    B. Het veertig jarig bestaan wordt gevierd, waarvoor deze keer het restaurant van het Heemsteedse Sportparken de locatie is. Intussen was op de Heemsteedse Sportparken ‘de Kuil’ gerealiseerd. Er worden plannen voorbereid om nieuwe velden te realiseren in de richting van het ‘Oude Slot’, aan de andere kant van de Ringvaartlaan. Heemstede en V.E.W. besluiten om gezamelijk een clubhuis te bouwen. Op 11 mei 1974 wordt dit gebouw (het intussen ‘oude’ clubhuis) officieel geopend. Het beheer en de exploitatie is de verantwoordelijkheid van de stichting ‘clubhuis combinatie Heemstede – V.E.W.’. Sponsors doen hun intree bij de voetbalclubs, dus ook bij Heemstede. Ieder elftal beschikt intussen over een shirt sponsor. Het eerste elftal beweegt zich voortdurend tussen de eerste, tweede en derde klasse van de H.V.B.. Een trouw H.V.B. lid derhalve. In 1980 promoveert Heemstede weer naar de 1e klasse. De jaren van 1980 tot 1990 kenmerken zich door de ‘normale’ ups en downs. Naast het voetbal vinden er gedurende ieder seizoen diverse activiteiten plaats, zoals: Viswedstrijden, op Hemelvaartsdag fietsen, op tweede Kerstdag voetballen en feesten, Klaverjassen, Kienen danwel Bingo, Sint Nicolaas voor de kleinste Heemstede-jeugd, Discoavonden, Carnaval samen met R.C.H. honkbal, en zelfs wordt er toneel gespeeld door ‘het Lokkertje’. Kortom een vereniging met veel energie en activiteiten. De laatste jaren veel van hetzelfde. De afdeling Haarlem van de K.N.V.B. wordt opgeheven en samen gevoegd met de afd. Amsterdam. De wedstrijden worden gespeeld in West 2. Het eerste team beweegt zich van de 5e naar de 7e klasse. En na het kampioenschap in 2000, intussen weer in de 6e klasse, met wisselend succes. Het tweede team speelt eveneens in de 6e klasse en speelt goed mee. Het veteranen elftal speelt in de veteranen afdeling zijn wedstrijdjes. Intussen is de vereniging, begin 2002 verhuist naar nieuwe velden binnen de Heemsteedse Sportparken, waarbij de samenwerking met V.E.W. wordt voortgezet. H.F.C. Heemstede maakt gebruik van twee velden, waarvan 1 als wetra veld met een uitstekende verlinchting. Op dit laatste veld kan worden getraind, maar er mogen ook wedstrijden op worden gespeeld. Er is een schitterend nieuw clubhuis betrokken, voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten, waaronder 6 kleedkamers en een ruime kantine. Gedurende de maand mei 2005 hebben er diverse activiteiten plaats gevonden in verband met de viering van het 75 jarig bestaan van de vereniging. Op 11 juni is er een goed bezochte receptie gehouden, waarbij een KNVB vertegenwoordiger aan Yvonne Beck, Guus Compier en Gerard Kortekaas de KNVBwaarderingsspeld in zilver uitreikte. Alle receptie gangers en alle leden ontvingen een jubileum boek. De festiviteiten zijn besloten met een spetterende feestavond. Veertien dagen nadien kwam de KNVB terug naar Heemstede om een 4e waarderingsspeld in zilver uit te reiken. Nu aan Jaap de vulder. De jubileumcommissie kan terug kijken op een geslaagd jubileum. Met ingang van het seizoen 2005 – 2006 start het 1e elftal in de 6e klasse. Het 2e elftal komt uit in de reserve 6e klasse in poule 609. Het 3e team speelt in de reserve 6e klasse in poule 610. Het vierde elftal komt uit in de 7e klasse poule 713. Terwijl het veteranen elftal in de veteranen competitie uitkomt in de 1e klasse A. Na twee seizoenen als junioren te hebben gespeeld, zijn de meesten tot senior gepromoveerd en speelen nu in het tweede elftal. bronnen tot 1990 : 50 jaar voetbal met H.F.C. Heemstede dd. 1 juni 1980, jubileumuitgave Heemstede 60 jaar dd. 1 juni 1990